Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33. NQ ĐHĐCĐ bất thường và biên bản họp.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 32.CBTT Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử TVHĐQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31.CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31. Tài liệu họp ĐHĐCHĐ bất thường năm 2022 Ban cung cap thong tin 1. TOT – Giay de cu thanh vien HDQT, BKS 2. TOT – Giay de nghi ung cu thanh vien HDQT, BKS

Ngày 26/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Transimex SHTP và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027 )cũng như thông qua nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty….

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 19. To trinh thong qua chu truong Dau tu thue mua dat tai KCN binh chieu

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức