Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26 2023 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (lấy ý kiến bằng văn bản) số 02-NQ.ĐHĐCĐ-TOT-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Đính chính NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 10 2023 Dự thảo Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Cập nhật tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33. NQ ĐHĐCĐ bất thường và biên bản họp.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 32.CBTT Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử TVHĐQT, BKS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 31.CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức