• Dịch vụ trọn gói, FTL (nguyên cont) và LTL (hàng lẻ).
  • Dịch vụ tăng giá trị bao gồm GPS tracking và CCTV etc.

  • Dịch vụ vận tải toàn quốc và xuyên quốc gia các khu vực lân cận như Lào, Campuchia and Trung Quốc etc.
  • Thông quan quốc tế nhanh chóng và hiệu quả.

  • Các điểm liên lạc và dịch vụ hỗ trợ khách hàng tại địa phương.
  • Giá cả cạnh tranh và xứng đáng với số tiền khách hàng đã bỏ ra.