Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Phụ lục số 01 – Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 09012024 – Thong bao thay doi nhan su

Chi tiết  vui lòng xem file đính kèm 63 2023 Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 61 2023 Danh sách đề cử thành viên HĐQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 38 TB thay đổi nhân sự Nguyễn Bảo Huy

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn và cổ phiếu quỹ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 59 2023 TB về việc đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế thành viên đã từ nhiệm

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 17-11-2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 57 2023 Đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó giám đốc kiêm Trưởng Phòng dịch vụ Logistics hàng dự án của ông Lê Tuấn Kiệt đề ngày 14.11.2023

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức