Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 43- CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 41. CBTT Nghị quyết HĐQT 09NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS và số 10NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 35. Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 30. TB mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB tỷ lệ sở hữu tối đa của CTCP Vận tải Transimex

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.Thông báo Về ngày đang ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 25.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 24.Đơn xin từ nhiệm của ông Bùi Minh Tuấn

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức