Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thông báo bổ nhiệm người Phụ trách quản trị Công ty

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Bản cung cấp thông tin về quản trị Công ty năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 43- CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 41. CBTT Nghị quyết HĐQT 09NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS và số 10NQ.HĐQT-TMS LOGISTICS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 35. Thông báo thay đổi nhân sự

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 30. TB mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TB tỷ lệ sở hữu tối đa của CTCP Vận tải Transimex

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức