Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 37. Nghị quyết số 08 HĐQT TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 36. CBTT Nghị quyết số 07 HĐQT TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 34. Nghị quyết số 06 HĐQT TMSLOGS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33. NQ ĐHĐCĐ bất thường và biên bản họp.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 29. Nghị quyết số 05 NQHĐQT NK2 – TMSLOGISTICS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 23.Nghị quyết 04.NQHĐQT Nk2-TMS LOGISTICS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NQĐHCĐ 02.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTTBT 02.NQHĐQT NK2-TMSTRANS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT_TOT_02_NQHDQT NK2 TMSTRANS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQHĐQT

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức