Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 23.Nghị quyết 04.NQHĐQT Nk2-TMS LOGISTICS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NQĐHCĐ 02.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTTBT 02.NQHĐQT NK2-TMSTRANS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT_TOT_02_NQHDQT NK2 TMSTRANS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQHĐQT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm NQ ĐHCĐ thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT NQHĐQT số 28NQHĐQT NK1-TMS Trans ngày 14.02.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 05.CBTT_Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch tổ chức DHĐCĐ thường niên năm 2022  

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. CBTT NQ hủy giao dịch tại sàn Upcom

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. DU THAO NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2021

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức