Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CV giải trình Lợi nhuận sau thuế Qúy II.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT báo cáo tài chính quý II năm 2022  

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Báo cáo tài chính Quý I năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT TC QUI IV 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 07. BCTC 9T nam 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 06. BCTC kiem toan nam 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 05. BCTC kiem toan nam 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. BAO CAO KIEM TOAN 2020-ky so

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. BCTC da kiem toan nam 2019

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức