Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 54 2023 Báo cáo tài chính quý 3.2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 42 2023 Báo cáo tài chính đã kiểm toán 06 tháng đầu năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 33 2023 Báo cáo tài chính Quý II năm 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT BCTC Q1.2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 11 2023 BCTC đã kiểm toán 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CV Giải trình lợi nhuận quý 4 năm 2022 cao hơn so với cùng kỳ năm 2021

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTT BCTC quý 3.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 29. Giải trình lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 trên báo cáo kiểm toán chênh lệch với 6 tháng đầu năm trên báo cáo tài chính tự lập

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Báo cáo tài chính đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 & Giải trình chênh lệch LN sau thuế TNDN

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức