Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thay đổi thông tin doanh nghiệp

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 16.CBTT.Phieu lay y kien co dong_Phieu bieu quyet_Du thao NQ

Ngày 26/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Transimex SHTP và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027 )cũng như thông qua nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty….

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm CBTTBT 02.NQHĐQT NK2-TMSTRANS

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 06.CBTT_Báo cáo quản trị năm 2021 và thông tin về quản trị cty

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 03.CBTT TB ngày giao dịch đầu tiên ngày 20.01.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 02.CBTT TB hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TOT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 01.CBTT QĐ hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu TOT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 27. CBTT NQ hủy giao dịch tại sàn Upcom

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.CBTT QĐ chấp thuận Niêm yết của HNX

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức