Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 54 2023 Thông báo số 3206.TB-SGDHN ngày 25.09.2023 Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ sung Công ty cổ phần Transimex Logistics MCKTOT

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 50 2023 Quyết định số 925.QĐ-SGDHN ngày 11.09.2023 Về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty cổ phần Transimex Logistics

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Thông báo thay đổi nhân sự -18092023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 48 2023 Đơn xin từ chức chức vụ Kế toán trưởng kiêm Thư ký và Người phụ trách quản trị công ty của Ông Nguyễn Hải Nhật đề ngày 18.09.2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 47 2023 Giấy chứng nhân đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 46 2023 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông chiến lược, cổ đông lớn, cổ phiếu quỹ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 45 2023 Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán ngày 30 08 2023

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 44 2023 CV về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của CTCP Transimex Logistics

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 42 2023 Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 41 2023 TB Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức