Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT Chot ngay DKCC chia co tuc va giai toa co phieu 10.05.2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT Chot ngay DKCC chia co tuc va giai toa co phieu 05.05.2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT Báo cáo quản trị 2020 ky so

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: TB Ngay DCC tham du dai hoi co dong 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm DU THAO NGHI QUYET DAI HOI 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thu moi hop DDCD thuong nien 2020

Download file THU MOI THAM DU DAI HOI CO DONG 2019 Giay uy quy-Xacnhan DHDCD 2019

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức