Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: TB Ngay DCC tham du dai hoi co dong 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm DU THAO NGHI QUYET DAI HOI 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thu moi hop DDCD thuong nien 2020

Download file THU MOI THAM DU DAI HOI CO DONG 2019 Giay uy quy-Xacnhan DHDCD 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: CBTT TO CHUC DAI HOI CO DONG 2018-2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Download File

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thư mời họp DHDCD 2018 Giấy ủy quyền – Xacnhan DHDCD 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Thong bao mien nhiem giam doc Thong bao gioi thieu Giam doc  

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh