Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 24.CBTT Phiếu lấy ý kiến, biểu quyết, dự thảo NQ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 19.CBTT TB ngày đăng ký cuối cùng 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 18.CBTT TB ngày đăng ký cuối cùng 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 17.CBTT TB ngày đăng ký cuối cùng 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 14.CBTT TB họp ĐHCĐ năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 14.CBTT TB họp ĐHCĐ năm 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 14.CBTT TB họp ĐHCĐ 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 11.CBTT BB họp ĐHCĐ 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 10.CBTT BB họp ĐHCĐ 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. DU THAO NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2021

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức