Download file THU MOI THAM DU DAI HOI CO DONG 2019 Giay uy quy-Xacnhan DHDCD 2019

Ngày 14/04/2018, Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018, tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM Một số hình ảnh tại đại hội:  

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm bao cao cua ban kiem soat

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm bao cao hoi dong quang tri

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm baocaotongket hoat dong kinh doanh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Chuong trinh DHDCD 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tờ trình báo cáo tài chính 2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Download File: Nghị quyết

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Download: Biên bản ĐHCĐ lần đầu

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh