Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT NGHI QUYET DAI HOI THUONG NIEN 2020.docx

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thu moi hop DDCD thuong nien 2020

Download file THU MOI THAM DU DAI HOI CO DONG 2019 Giay uy quy-Xacnhan DHDCD 2019

Ngày 14/04/2018, Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2018, tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM Một số hình ảnh tại đại hội:  

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm bao cao cua ban kiem soat

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm bao cao hoi dong quang tri

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm baocaotongket hoat dong kinh doanh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm Chuong trinh DHDCD 2018

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh