Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. BAO CAO KIEM TOAN 2020-ky so

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. BCTC da kiem toan nam 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. BAO CAO KIEM TOAN NAM 2017

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Download

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Download File

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức