Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 15 2023 Báo cáo thường niên năm 2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm TOT – BCTN 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 13.CBTT Báo cáo thường niên 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 12.CBTT Báo cáo thường niên 2018

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT Báo cáo quản trị 2020 ky so

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức