Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 03.CBTT TB ngày giao dịch đầu tiên ngày 20.01.2022

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 26.CBTT QĐ chấp thuận Niêm yết của HNX

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 04. CV giới thiệu những văn bản pháp luật

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 02. GCN DKDN cua CTCP Van tai Transimex

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm 01. Ban cao bach cua CTCP Van tai Transimex

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 24.CBTT Phiếu lấy ý kiến, biểu quyết, dự thảo NQ

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 23.CBTT Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 10.06.2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 22.CBTT Hợp đồng kiểm toán 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 19.CBTT TB ngày đăng ký cuối cùng 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. 18.CBTT TB ngày đăng ký cuối cùng 2020

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức