Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. DU THAO NGHI QUYET DAI HOI CO DONG 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. CBTT Báo cáo quản trị 2020 ky so

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong thuong nien 2021

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Tai lieu dai hoi co dong 2020

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: Thu moi hop DDCD thuong nien 2020

Download file THU MOI THAM DU DAI HOI CO DONG 2019 Giay uy quy-Xacnhan DHDCD 2019

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm. Download File

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức