Ngày 26/03/2022, Công ty Cổ phần Vận tải Transimex  tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 tại hội trường Transimex SHTP và bầu Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2 (2022 – 2027 )cũng như thông qua nhiều tờ trình quan trọng về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đúng 8h50’ Đại hội đã chính thức khai mạc.

Chủ tọa Đoàn thông qua Quy chế tổ chức Đại hội, quy chế bầu cứ và Chương trình Đại Hội

Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 bao gồm:
Đoàn Chủ tọa:
– Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT
– Ông Phạm Anh Tuấn –  Giám đốc Công ty
Thư ký:
– Ông Nguyễn Hải Nhật –Thư ký đại hội
Ban Kiểm phiếu:
Ông Đỗ Đức Nguyên – Trưởng ban
– Ông Trần Quang Hòa – Thành Viên
– Bà Nguyễn Quốc Thiên Kim – Thành viên.

Chủ Tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình
Đại hội nhất trí bầu HĐQT nhiệm kỳ 2(2022-2027 ) bao gồm:

– Ông Nguyễn Chí Đức – Chủ tịch HĐQT

– Ông Bùi Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

– Ông Trịnh Anh Tuấn – Thành viên

– Ông Phạm Anh Tuấn – Thành Viên

– Bà Lê Thị Bích Khuê – Thành viên

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2022-2027) ra mắt Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã kết thúc thành công tốt đẹp, các tờ trình được thông qua có ý nghĩa quan trọng trong thực hiện thành công mục tiêu chiến lược giai đoạn 2022 – 2027 của Công ty.

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức