Ngày 25/03/2023, Công ty Cổ phần Transimex Logistics tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại Hội trường Công ty TNHH MTV Transimex Hi Tech Park Logistics – Lô BT, Đường D2, Khu công nghệ cao Tp. Hồ Chí Minh, Phường Tăng Nhơn Phú B, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Đại hội đã thông qua: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán niên độ tài chính 2022; thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023; thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; thông qua thực hiện quỹ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch trích quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; thông qua phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ; thông qua các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết cao, thể hiện sự đồng thuận, tập trung cũng như sự tin tưởng của Cổ đông với Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Transimex Logistics

Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Transimex Logistics

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

Lô A1-A2-A7 Đường số 1, KCN Bình Chiểu, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức