Ngày 27/02/2017, Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất, tại Hội trường TRANSIMEX SHTP LOGISTICS, Lô BT, Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM.

Tại Đại hội, Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Vận Tải Transimex đã báo cáo Đại hội Đồng Cổ Đông các báo cáo sau:

  • Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và thông qua kế hoạch hoạt động SXKD năm 2017.
  • Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
  • Thông qua Tờ trình ủy quyền HĐQT chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017
  • Thông qua Điều lệ Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex
  • Thông qua Tờ trình về việc Đăng ký giao dịch cổ phiếu trên SGDCK Hà Nội

Tất cả các nội dung của Đại hội đều được thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, thể hiện sự đồng thuận cũng như sự tin tưởng của Cổ đông đối với Công ty Cổ Phần Vận Tải Transimex.

Một số hình ảnh Đại hội :

© 2017 by IT-TRANSIMEX

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Transimex

P. HCKT: 0948.666.057 - P. KTĐV: 0945.206.057

tms.sales@transimex.com.vn

7/1 Ấp Bình Thọ, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh